جمعه 13 اسفند 1395
15:00 تا 20:00
نشست تخصصی
همایش بزرگ شتاب دهنده ها
محل برگزاری
مشهد - بلوار وکیل آباد - نبش خیابان صیاد شیرازی - هتل بزرگ پارس - سالن رودکی