آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
05 اسفند 1394
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
05 اسفند 1394
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
05 اسفند 1394
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
05 اسفند 1394
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
11 اسفند 1394
تاریخ شروع کنفرانس
13 اسفند 1395 15:00
تاریخ پایان کنفرانس
13 اسفند 1395 20:00
ششمین همایش دانشجویی کارآفرینی ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ محل برگذاری : مشهد - بلوار وکیل آباد - نبش خیابان صیاد شیرازی - هتل بزرگ پارس - سالن رودکی ساعت برگزاری : 15:00 تا 20:00

برگزار کنندگان

گردهمایی بزرگ شتاب دهنده ها


زمان‌بندی اجرای برنامه ها

15:00 - 20:00

نشست تخصصی

همایش بزرگ شتاب دهنده ها

مشهد - بلوار وکیل آباد - نبش خیابان صیاد شیرازی - هتل بزرگ پارس - سالن رودکی

 

 

 

ششمین همایش دانشجویی کارآفرینی ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ محل برگذاری : مشهد - بلوار وکیل آباد - نبش خیابان صیاد شیرازی - هتل بزرگ پارس - سالن رودکی ساعت برگزاری : 15:00 تا 20:00

حمایت کنندگان